/uploadimages/Nhan-Vien-Kinh-Doanh-Thi-Truong-HCM-Nganh-Thuc-Pham-osdtin3t.hch.png

Gíam sát bán hàng tại HCM (Ngành Thực Phẩm)

/uploadimages/NHAN-VIEN-NGHIEN-CUU-VA-PHAT-TRIEN-SAN-PHAMjksae2sy.tek.png

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

/uploadimages/NHAN-VIEN-VAN-HANH-SAN-XUATezacx2g1.vpd.png

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SẢN XUẤT

/uploadimages/Nhan-Vien-Kinh-Doanh-Thi-Truong-HCM-Nganh-Thuc-Pham-pwhgwy10.zjw.png

Nhân Viên Kinh Doanh tại HCM (Ngành Thực Phẩm)

/uploadimages/NHAN-VIEN-BAN-HANG-PARTIMEkyc1pkgm.p1l.png

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG PARTIME